Betydelsen av rättsmedicinsk redovisning i länder med affärsopacitet: ett sätt att avsluta bedrägerier

Introduktion

När man hör om Enron, Conrad Black, Kimberly Rogers eller WorldCom, kommer man definitivt att tänka på stöld, bestickning och bedrägeri. Nyckelordet här är “bedrägeri”; Där många studier har gjorts om detta ämne. Vad är bedrägeri och hur är det detekterat och behandlat och hur kan det skyddas mot det? Sådana frågor och deras svar är nyckelbegreppen inom rättsmedicinsk redovisning, eftersom bedrägerier har spelat en viktig roll i förekomsten av bokföring, följaktligen rättsmedicinsk redovisning. Förståelse av bedrägerier är nödvändigt för dem som vill förstå vad rättsmedicinsk redovisning är, hur det har kommit in i systemet, hur det exakt handlar om de problem vi står inför, och i vilken utsträckning det har hjälpt i vissa frågor om bedrägeri, eller till och med i att stärka Redovisningssystemet i allmänhet (Economist Intelligence Unit, 2007).

Forskning har gjorts på bedrägerier och har fått olika definitioner, allt som stämmer överens med varandra. Andra undersökningar gjordes för att lyfta fram arbetet med interna kontroller för att minimera risken för stöld eller missbruk. Lite forskning gjordes dock på rättsmedicinsk bokföringsdiffusion och korrekt genomförande.

Bedrägeribekämpning har manipulerat, stjäl och förstör många företag och industrier. För att möta sådana skadliga trender har bedrägeribekämpning skapats; Och stora insatser har utövats för att upptäcka, utreda och förhindra att liknande handlingar uppstår. Dessa förebygganden har sänkt ljus på ett nytt koncept och övning som kallas “Forensic Accounting (FA)”, som har blivit ett gemensamt begrepp att bekämpa bedrägerier och liknande oetiska handlingar. Oavsett hur mycket bedrägeribekämpning ökar måste det alltid finnas ett system för bedrägeribekämpning för att skydda mot det. Att ge tillgång till balans och skydd är den främsta anledningen till att FA fanns.

Icke desto mindre skapar rättsliga, tillsyns- och regleringssystemen i ekonomiskt skadade länder betydande möjligheter och verktyg för tvättning och skydd av intäkterna från brott och tillåter brottslingar som använder sig av dessa system för att avsevärt öka deras chanser att undvika effektiv utredning eller bestraffning . Ett lands åtagande om bankhemligheter och avsaknaden av vissa viktiga tillsyns- och tillsynsmekanismer som syftar till att förebygga och upptäcka penningtvätt ökar möjligheten att transaktioner som involverar landets enheter och konton kommer att användas för olagliga ändamål.

Eftersom ett av de mest kraftfulla verktyg som används idag är rättsmedicinsk redovisning, är det fördelaktigt att studera den möjliga genomförandet i länder med affärsdeacitet och att undersöka de väsentliga metoder som behövs för att fastställa genomförandet av denna procedur i olika sektorer och på många nivåer. För att uppnå dessa mål är det därför nödvändigt att undersöka följande forskningsfråga: “Vilka är möjligheterna att implementera FA i ett land som kännetecknas av en ogenomskinlig finansiell sektor?” Mer specifikt har denna forskning två mål:

BOKFÖRING STOCKHOLM

  1. Att identifiera det bästa sättet att framhäva betydelsen av att använda rättsmedicinsk bokföringsverksamhet för att rensa framtidens vägar för affärsverksamhet. Genom att lära av tidigare misstag som Enron och WorldCom och genom att använda andra fall av ekonomiskt bedrägeri som liknar de internationella.

 

  1. Att identifiera sättet att diffusa och genomföra rättsmedicinsk redovisning som ett viktigt verktyg som, när det används professionellt, kan hjälpa till att bekämpa bedrägerier.

 

Dessutom är klyftan att rättsmedicinsk redovisning inte är känd i många länder. FA är inte så mycket spridet i världen, det är bara känt i USA och några utvecklade länder. Studien bidrar till att hitta det bästa sättet att implementera FA, särskilt med det nuvarande gapet, med målet att täcka det främst eftersom det är så svårt att genomföra rättsmedicinsk redovisning, särskilt att den inte är diffunderad över hela världen. Målsättningen är att komma fram till ett svar på forskningsfrågan och att visa hur rättsmedicinsk redovisning kan genomföras i de länder som präglas av en ogenomskinlig finansiell sektor. Det övergripande målet är att uppnå detta mål.

 

Litteraturrecension

 

Olika undersökningar har gjorts för att definiera bedrägeri inklusive de typer av bedrägerier som Gilberts (1997, s. 124) som definierade “bedrägeri” som “en handling som använder bedrägeri som avsiktlig snedvridning av sanningen om förvrängning eller dölja av en Materiellt faktum att få en orättvis fördel gentemot en annan för att säkra något av värde eller beröva en annan av rätten. Bedrägeri är grund för att upphäva en transaktion på grund av att parten skadats eller för skadestånd. ”

 

 

Carhartt B171 Ajuste cómodo carpintero Jean

¿Está buscando pantalones de trabajo cómodos? Existen varias empresas cuál de los cónyuges Estos pantalones. Pero es muy importante para hacer surethat a obtener el mejor producto por sí mismo. Esta es la razón por la que necesita para averiguar las empresas que hacen productos de calidad superior.

 

Es posible que haya llegado a través del nombre de Carhartt. Se trata de una empresa con sede en los Estados Unidos que fue fundada en el año 1889. Desde entonces, ha sido la fabricación de diferentes tipos de ropa ropa exterior, calzado y sombreros. La sede de la empresa se encuentra en Dearborn, Michigan.

 

pantalones Carhartt have’ve llegar a ser bastante popular en estos días. Esta empresa fabrica pantalones especialmente para las personas que trabajan. Cuando se elige la ropa que necesita para hacer surethat es cómodo. Uno de los estilos populares hechas por Carhartt Carhartt B171 hielo. Este estilo realmente pertenece a la sección de mezclilla Carhartt carpintero.

 

Hay varias características de este compromiso que ha atraído la atención de los clientes. Aparte de que lo lleva para el trabajo incluso se puede usar para cuando salga. Carhartt es bastante famoso por desgaste Los Hombres que fabrica.

 

Carhartt B171 es un estilo antiguo y esta es la razón por la que había pasado de moda. La compañía decidió suspender con este estilo, pero la alta demanda por parte de los clientes obligó a la compañía a continuar con él.

 

Este modelo es en realidad el ajuste relajado mezclilla carpintero. Este es el único carpintero mezclilla Carhartt Eso tiene que sacrificar estos días. Usted será feliz de saber que Carhartt B171 es 100% de algodón de mezclilla. Esta mezclilla está disponible en un solo color que es piedra oscura.

 

Esta mezclilla es conocido por ser personas muy cómodas doe que trabajan. Este jean tiene espacio suficiente cerca de los muslos. La cintura de esta denim es un poco por debajo de la cintura natural para los movimientos fáciles. El ajuste relajado le ayuda a hacer su trabajo sin sentirse incómodo.

 

Esto es en realidad jean 15 onzas y es de largo usando. Carhartt B171 tiene buenas críticas de los clientes. Ha recibido 5 fuera de 5 estrellas. El precio de este producto es de $ 40 que significa que no es muy caro.

 

Muchas personas han utilizado este alreadyloggedin vaqueros y Ellos no han quejarse en contra de ella. Algunos de ellos incluso ganaron más de un par. Sin embargo, la desventaja de esto mezclilla es que es de 15 onzas y es el regalo de un solo estilo de hoy.

 

Por otro lado, tiene un montón de otras características que lo hacen deseable. El jean tiene lazos dobles de martillo. También cuenta con bolsillos para los teléfonos celulares, así como los bolsillos de regla. Si usted está buscando un jean Cuál es dura y difícil de trabajar entonces seguramente puede ir para éste.

 

Que no sea el factor de la comodidad, el diseño de la mezclilla Carhartt es una traducción bastante atractivo. La otra gran cosa acerca de este producto es la calidad. B171 siempre ha sido la comidilla de la ciudad de sus principales características.

bra snickare i Stockholm

 

A Brief Guide to Buy Binoculars for Birding

Among its most famous uses is in bird watching while a binocular might be useful to get several reasons. So that each detail of the fowl may be noted, this task needs binoculars. With this function it is crucial that a binocular that’s high power is used by one and its own optical performance is optimum. Birders need a specific amount of detail which other actions including binoculars don’t need.

Whether you’re buying any brand, it is vital that you just keep specific facts in your mind. Binoculars fluctuate considerably in layout, size and magnification. If you’re getting excited about get a binocular you need to understand the type of magnifications and layouts can be found for these. Furthermore, the products are useful for numerous kinds of tasks, including, hiking, hunting, etc. It’s also vital that you consider the location at which you’d make use of the time of the day as well as the binocular when it will be utilized.

best compact binoculars under £200

You may also browse through the many birding binoculars’ review. This can help you to get an improved idea concerning the goods as well as their specifications. The binoculars are offered in two kind of fashions: Roof prism and Porro prism. Depending these layouts the options that come with the binoculars will change farther on. This may bring about pictures that are blurry as it magnifies the tremors also it could be hard to utilize these.

Lens Size as well as Prism of Binoculars

The leading lens is referred to by this. Its size is significant as it affects the light which is permitted inside the binocular. Then there’s the prism. The caliber of glass utilized in the prism issues. In the event that you obtain a brand that was good, it is possible to be guaranteed of the quality.

As well as such attributes, check for weight, the coatings and last but not the very least, cost. It is necessary to determine upon a budget while investing in a product. Additionally, you will get a notion for their costs, in the event that you see the binoculars reviews. This way it will be possible that you finalize your financial plan

Issac Reynolds is enthusiastic about hunting and traveling. Through such posts he needs to discuss his perspectives on Swarovski Binoculars Reviews and Swarovski Binoculars to let other users understand more on these products.

 

 

Vad du behöver veta om underjordisk avlopp

Medan vatten otvetydigt är en av de viktigaste gåvorna i naturen, kan det också vara skadligt och katastrofalt för miljön och samhället. Överskott av vatten i någon egendom orsakar skador mest i synnerhet på platser där den är utformad att inte vara. Överskott av vatten i källare och krypningsutrymmen orsakar mögel och mögel som kan bidra till förstörelsen av träbjälkar som håller huset. Dessutom kan vatten som fångas i vägbanor orsaka fel på vägar också. För att undvika dessa katastrofala situationer, bör ett korrekt dräneringssystem utformas och konstrueras.

Ett avloppssystem är mycket viktigt för alla fastigheter. Det medger att överskott av vatten i närheten dräneras bort för att förhindra att vattnet skadar fastigheten. Det finns generellt två typer av dränering som är ytdränering och underjordisk dränering. Ytan dränering är bokstavligen borttagande av vatten från markens yta. Detta kan göras av grunda diketter eller öppna avlopp. Å andra sidan är underlaget dränering avlägsnande av vatten från rotzonen. Detta åstadkommes genom djupa, öppna avlopp eller begravda röravlopp. Subsurface drainage är också känd som underjordisk dränering.

Underjordisk dränering är mer kritisk än ytdränering. Systemen måste installeras med försiktighet. Dessutom måste det säkerställas att underjordisk dränering dräneras till rätt plats. Ännu viktigare är att det måste installeras med robusta material som kan tåla inkurs. Som sådan måste underjordiska avloppssystem konstrueras och installeras av experter och yrkesverksamma.

Vid konstruktion och installation av ett underjordiskt dräneringssystem finns det många faktorer som måste beaktas. Dessa inkluderar den ursprungliga jorden, rörets djup, rörets diameter och avstånd. Innan någonting annat är det viktigt att avgöra varför en viss webbplats behöver ett dräneringssystem och vad webbplatsen används för. Dessa är viktiga för att bestämma valet av rör- och installationshänsyn också.

Eftersom dessa system i grunden består av ett nätverk av rör som används för att avlägsna vatten från området, bör rörmaterial och specifikationer diskuteras kritiskt. Det finns många varianter av rör tillgängliga för underjordiska avloppssystem. Eftersom subdrainsystemen varierar enormt, varierar även rörspecifikationerna enormt. Den vanligaste typen av rör som används i underjordiska avloppssystem är emellertid High Density Polyethylene eller HDPE. HDPE-korrugerade rör kommer i diametrar som sträcker sig från 2 tum till 60 tum. Dessutom finns det också en komplett sortiment av inredning som uppfyller någon layoutspecifikation.

dräneringsarbeten i Stockholm

Undantydligt är underjordisk avtappning väldigt viktig, framför allt i urbaniserade områden. Alla aspekter av en bra underjordisk avloppsdesign bör övervägas för att systemet ska fungera effektivt och tjäna sitt syfte. Viktigast är att det samhälle med vilket systemet är en del av bör också ta del i korrekt underhåll och underhåll av avloppssystemet.

 

 

Skärbrädor – Är glas, plast eller trä det bästa valet för dig och ditt kök?

Försöker du bestämma vilken typ av skärbräda du ska köpa för dig kök? Här är några av fördelarna och negativen som hör samman med plastskivor, träskivor och härdat glasskivor:

Plastskärbrädor

En av fördelarna med plastskärbräda är deras ojämn yta. Med andra ord behöver du inte oroa dig för saften från dina kött och grönsaker som kryper in i ditt skärbräda och bor där. De anses vara sanitära, särskilt eftersom de är diskmaskinskydda. När du är klar att hugga bort, behöver du bara ställa in brädet i diskmaskinen och du är inställd – den kommer att bli ren och ny och ny.

Och medan du kanske inte anser någon plast skärbräda vara “vacker” – det finns några snygga där ute. Du kan hitta plast skärbrädor i en mängd olika färger, så att du kan matcha den till ditt köksinredning. Dessutom är plastskärbräda i allmänhet det billigaste – du kan därför få mer för mindre pengar. Det är en bra idé att ha flera skärbrädor i ditt kök. Kom folk föredrar att använda endast vissa brädor för kött och andra för grönsaker.

En annan bra sak om plast skärbrädor är att det finns några tunna, matta brädor. Dessa brädor är flexibla och är därför bra för överföring av mat. Också, eftersom de är så tunna och lätta, är de bra för att ta på camping och piknik. Naturligtvis kan skarpa knivar och förmodligen så småningom skära igenom en tunn plast skärbräda.

 

Träskärbrädor

Trä skärbrädor har funnits i åldrar. Kockar har lagt sina kött och grönsaker uppe på trähuggningsblock och träbänkar i många århundraden, och det har inte varit för många föroreningsproblem att tala om. Självklart är det stora problemet med träskivor i allmänhet en fråga om sanering. De är väldigt porösa – med andra ord kan de kött- och grönsaksjuice som avstötas av plastskivor verkligen suga in i trä. Germs kan få fastna i skär av knivar.

Att rengöra ditt träskärbräda är dock självklart med hjälp av sanitetsproblemet. De flesta träskivor kan tyvärr inte sättas igenom diskmaskinen – kontrollera vårdinstruktionerna innan du placerar dem genom diskmaskinen. Om du är osäker, är det bäst att handtvätta det om du vill att det ska vara länge. Använd hett vatten och tvål för att tvätta det. När du har sköljat det bra, sätt det ut för att torka. Som tidigare nämnts är de flesta träskivor ganska porösa, så det kan ta ett tag för dem att torka (de kommer att suga upp lite av det vattnet). Se till att du låter din torka noga innan du tar bort den.

För extra rengöring, använd ättika eller blekmedel och vattenlösning. Det är mycket möjligt och ganska enkelt att hålla dina träskärsbakterier och bakteriefria. Var särskilt noggrann när du tvätter ombord efter att ha klippt kött – du vill inte ha e. Coli eller salmonella överfört till din styrelse och kvar där. Naturligtvis säger vissa människor att bakterier inte i allmänhet gillar trä och att träet har naturliga bakteriedödande ämnen. Det kan emellertid aldrig skadas för att noggrant rengöra ditt bräde. Dessa egenskaper hos trä kan vara sanna för vissa skogar, men kanske inte alla. Bambu är till exempel känd för sitt motstånd mot bakterier.

 

Många anser att träskivor är mer förlåtande än andra, och de fungerar bra med skarpa knivar – de kommer inte att matta dina knivar så snabbt (det är därför de flesta knivförvaringsblock är av trä).

 

Naturligtvis är en annan viktig aspekt av träskivor deras charm. Du kan säkert lagra ditt träskärbräda borta i skåpet, men du kan också lämna det. Du kan visa den, på väggen eller på bänkskivan. Ett trä skärbräda lägger till en slags rustik charm som andra skärbrädor bara inte kan möta. Det finns några väldigt vackra handgjorda träskivor där ute.

Härdade glasskäror

trädfällning stockholm gratis

Dessa brädor kan vara väldigt vackra. Du kan hitta härdat glasskivor som har underbara mönster och bilder. Du kan även hitta de som matchar din inredning perfekt. Naturligtvis finns det andra fördelar förutom “utseende” i samband med glasskärbräda.

De är mycket motståndskraftiga mot värme (det kan dubbla som en “varmkudde”). De är också mycket lätta att rengöra – du kan bara hålla dem i diskmaskinen. Härdade glasskivor är dock inte perfekta. För en sak kan ljudet av en kniv på en av dessa brädor göra dig cringe. Ännu viktigare, glasskivor kan slöja knivar snabbare.

Sammantaget kan du bara prova några olika typer av skärbrädor och se vilka som fungerar bäst med din matlagningsrutin. Såvitt sanering av skärbrädor går – kan varje skärbräda vara en odlingsplats för bakterier och bakterier om de inte rengöras ordentligt. På samma sätt kan praktiskt taget alla skärbrädor vara mycket säkra om du bara tar extra tid