A Geometric Study in Quartersawn

Nu och då får du göra något riktigt roligt. Ett av mina senaste, roliga projekt var ett matsaltak snickare i stockholm ett nytt privatboende med ett 1920-talets designtema. Vi sprang hundratals meter av Pickwick-paneler i det här hemmet – komplett med dolda dörrar till förrådsområden och väggkontakten var tryckknapp.

Åttondonets tak bestod av T & G-ash, 2 × 8 platta balkar som vilade på kolonner och möttes i mitten och 8 × 8 välvda balkar som härstammar vid korreller monterade på kolumnerna och möttes också i mitten.

Det första steget var att installera den färdiga T & G-asken i taket. Vi lade ut de platta bjälkarna och installerade askan så att de skurna ändarna skulle täckas av trimmet intill de plana strålarna, men skulle inte störa vaggarna vi skulle använda för att montera de plana strålarna själva. Jag hade aldrig arbetat med aska tidigare och jag var imponerad av hur svårt sakerna är.

Plywood taket var inte helt platt, och vi hade en 1/2-in. avslöja från den plana strålkanten till bottenytan på den platta strålen.

Vi valde en höjning för taket som skulle göra det möjligt för oss att installera T & G i ett plan och planlösning oberoende av plywood, vi sprang strängar i alla åtta riktningar som representerade detta plan och vi shimmed försiktigt när vi gick.

Här installerar vi vaggarna för de platta balkarna.
Vi gjorde dessa bara lite undermåttiga i bredden och sätta dem noga till en kritlinje. Layouten är kritisk – om geometrin inte var sant skulle våra vinklar vara avstängda och axlarna av skärningarna skulle inte anpassas.

Detta är jiggen jag gjorde för att skära de plana strålarna, som var QS vit ek. Kryssa i miteren vid behov, skära flera pajer ur skrot. När det var så satt vi till sågen för den här uppgiften.

Varje bit var fastklämd i spetsvinkeljiggen, och skenorna gliddes i tätt under fördröjda hållplatser för att hålla beståndet platt mot sågbasen.

Vi började installera de platta balkarna. Den bakre änden kan springa vild eftersom den skulle täckas av kolumnen. Eftersom sidorna av strålarna skulle täckas med plattstråltrimningen, använde vi MDO-plywoodskivor och fästs i ansiktet före montering av strålen som en enhet. Sedan kontrollerade vi passformen och skruvade igenom plywoodsidorna i vaggarna.

Vi mätta den återstående vinkeln efter att ha installerat varje ny stråle, så att vi fortsatte i korrekta steg på 45 grader.
Alla åtta platta balkar installerades, och slutresultatet var fint och platt. Omrullningarna krävde vård – vi kunde göra det mesta av en strål längd på marken, men bakänden måste göras på plats med en mätare för att undvika att röra sig bortom kolonnens främre yta och skapa ett mushål.

Basta snickare stockholm fungerade snyggt. Eftersom detta skulle vara nästan helt täckt av de välvda strålarna, kunde punkterna i de plana strålarna nippas, med undantag för den första som användes för att lokalisera strålen vid rummets mittpunkt.

Med de plana strålarna på plats var vi redo för kolonner. Dessa kom ihop från butiken, och vi var tvungna att skära dem i längd och skribra dem till väggarna.

I den här bilden kan du se att vi snackade kritlinjer med hjälp av en laser och vi installerade vår blockering.

Klippkolonn till längd.

Kolonnerna måste skrivas ganska tätt mot arkrocken som skulle ta emot tapeter. Hålrummet i de bakre ändarna av de plana strålarna gjorde det möjligt för oss att shimma dem tätt till kolonnens toppar av ett block på väggen.

När kolumnerna var på plats tillsatte vi omkretsbalkarna.

Det var för det mesta en enkel fråga om att blockera och dimensionera strålarna med trappmätare, men som du kan se hade vi svårigheter att fästa toppblocken exakt på grund av hur nära de var på väggen.

Jag antar att vi kunde ha satt en klämma in där och avgick med det vertikala blockytan, men jag tror att vi ville ha mer limning av ytan.

Vi monterade omkretsbalkarna på plats från fast lager.

Förmonteringen gjorde passformen lite mer utmanande, men det gav oss en fin ledning mellan ansiktet och botten.
Det här är en enkel höjd som jag ritade om rummet för att beräkna korallhöjden med en viss radie (överst på flygeln) och en viss ackordlängd (kolumn till kolumn).

Sketchup är ett mycket användbart verktyg för dessa typer av storskaliga layoutproblem, eftersom du kan skissa den kända geometrin och sedan mäta ritningen för att få andra användbara dimensioner, i det här fallet, den approximativa ackordlängden för flygstrålen.

De välvda bjälkarna var gjorda av MDF med QS vit ekfaner.
Bågen var utformad för att bara skumma ytan på de plana bjälkarna, och layouten matchade den platta balkens layout. Vi installerade varje stråle i fyra stycken för att förenkla monteringssidorna först, sedan botten, sedan överst (vilket inte var synligt och var egentligen bara ett fyllmedel).

I ovanstående bild kan du se sidorna för det första paret vi installerade i förgrunden och kör “igenom”.

Det vinkelräta paret stötte in i detta par, och sedan tillsattes de andra fyra för att halva kvarteren.

Nedan ser du fickhålen som används för att fästa bottnen på sidorna, och du kan se några av de blockeringar som vi brukade fästa sidorna ihop vid mittkorsningen. I bakgrunden är tryckblock som håller sidoväggbalkarna i plan med kolonnerna medan limet sätter.

De flesta av balkens sidor kan märkas på plats genom att hålla balken under den avsedda positionen och överföra en rörledning.

De fyra strålarna som halverade i kvarteren var det svåraste, men vi utarbetade en ganska tillförlitlig metod med hjälp av en torpedivån och en skrot skrapade på en avfasning.
Flera olika konfigurationer av blockering krävdes för strålkorsningarna.

Blocken för de fyra sista strålarna, som halkade i kvarteren, skruvades på insidan av sidan före tiden och fästes sedan i ett vinkelrätt block installerat mellan de två kvartbalkarna.
Vi var försiktiga med att hålla strålens sidor luddiga, justera bottenytorna, upprätthålla jämn bredd och kontrollera att alla strålarna “pekade” vid mittpunkten.

Alla knuffades i ryggen med en klämma åtminstone en gång.
Att lime på den första böjda botten var lite stressande, men det blev snabbt rutinmässigt. Den svåraste delen var att räkna ut hur man hindrar dem från att flytta sig längs bågen medan de kläms fast på plats. Punkterna på toppen skars med hjälp av en jig och en cirkelsåg, medan bottenarna körde vilda för att skäras på plats senare.

Vi gjorde de fyra som inte rörde först för att minimera eventuella ackumulerade fel.
De sista fyra tog väsentligt längre, och det var ett viktigt ögonblick att få den sista botten installerad.
Strålbottnarna skars avspolades med sidorna för att förbereda installationen av korbellerna. Vi shimmed jiggen tätt av golvet och positivt indexerade kexförbindaren för att skära en kexspår som skulle användas för att förstärka foggen mellan corbel och kolonnen.
Vi installerade de tillverkade korbellerna med kex och PL, och vi skruvade dem ovanifrån genom en plywoodskiva.

Plattbalkytan installerades färdigt. Vi byggde några enkla jiggar som gjorde det möjligt för oss att snabbt mäta längder i de akuta vinklarna med ett lasermått – i princip en “V” med varje ben exakt 10 tum. Skytte mellan två jiggar och lägga till 20 tum. Var överraskande noggrann; vi hade bara några recuts runt hela rummet.

Bästa Anti Aging Facial Cleanser

Ingen vill se sig åldras, och ingen vill misstas för att vara äldre än de faktiskt är heller. Med det i åtanke borde du vara uppmärksam på de olika sakerna som du måste vara medveten om för att hålla ditt utseende bäst, även om du får en liten bit förbi din primär så att säga. En sak som du kanske anser skulle vara en av de bästa anti aging ansiktsrengöring alternativ som du kanske har.

Du borde verkligen överväga det faktum att det finns mycket att uppskatta om de olika alternativen som du har i denna aveny. För det finns det bokstavligen hundratals olika produkter som hjälper dig att förhindra åldrande i ditt utseende. På samma sätt finns det många olika ansiktsrengöringsmedel som också kan hjälpa dig att hålla huden på ditt ansikte hälsosamt och starkt.

När de två kombinerar i samma produkt får du en produkt som kan göra alla sorters olika saker. Det kommer att vara att förstå allt vad denna produkt kommer att kunna göra som kan påverka dig för att fatta ett beslut på ett eller annat sätt. Genom de här styckena kan du förhoppningsvis få en bra idé om huruvida den här produkten är ett bra val för dig.

Det första som en sådan produkt kommer att kunna göra är att städa ditt ansikte. Du borde förstå att borttagning av oljor och smuts som kommer på ditt ansikte under en dag kan dramatiskt påverka sättet som det verkar för alla andra. Detta förbättrar dess elasticitet såväl som hälsan på din hud totalt.

Du bör också förstå att denna produkt kommer att strida mot rynkor, vilka är den naturliga svurna fienden hos dem som åldras. Det här är de saker som låter dig se mycket äldre än du faktiskt är utan att ens försöka. Det här är inte riktigt en önskad sak när det gäller att komma över kullen.

Dessutom finns det dessa irriterande åldersfläckar. Detta är ett annat talande tecken på din ålder, och ibland uppmuntrar det andra att knyta dig som ännu äldre för att starta. Dessa har många olika orsaker, men naturligt urval av värdar verkar vara ganska vanligt, och många av dessa produkter kommer att kunna hjälpa dig att ta bort eller minska utseendet på dessa fläckar.

När det gäller att förstå den bästa anti-aging ansiktsrengöringsmedel, kanske det inte är något så enkelt som att säga en produkt eller en annan. Du måste verkligen överväga det faktum att olika formler och sammansättningar kommer att fungera annorlunda för olika människor.

Estimating Your Kitchen Remodel Costs

The initial phase in deciding kitchen remodel gauges is thinking about your kitchen all in all. Before you get to the littler inquiries, for example, regardless of whether to reface your cupboards or supplant them, pose the enormous inquiries. What do you need from your kitchen? How would you need it to look and capacity? Is the size and setup right? You don’t need to supplant everything on the double, either. You can reface or revamp your cupboards as opposed to supplanting them, which could spare you time and cash. You additionally have the choice to resurface your apparatuses on the off chance that they’re obsolete or require that stainless steel hope to expand your kitchen claim. Consider some of these option alternatives on the off chance that you need to spare cash on introducing every new cupboard or apparatuses.

Where Will the Money Go?

As per the National Kitchen and Bath Association, kitchen renovating costs separate as takes after:

Configuration expenses: 4%

Establishment: 17%

Apparatuses and ventilation: 14%

Cabinetry and equipment: 29%

Ledges: 10%

Lighting: 5%

Ground surface: 7%

Entryways and windows: 4%

Dividers and roofs: 5%

Fixtures and pipes: 4%

Other: 1%

Property holders can save money on their kitchen redesign costs by making cuts in specific spots. For instance, cupboards take up right around 30 percent of the kitchen redesign spending plan, however you can spare by putting resources into stock kitchen cupboards instead of custom cupboards. Likewise, you can do a portion of the establishment and substitution yourself. You can likewise separate the activities after some time so you can put something aside for one anticipate at once. You likewise don’t need to do everything, contingent upon the condition of your kitchen. Here are some kitchen rebuild gauges and what they normally incorporate.

Köksrenovering Stockholm | Snabb offert på nytt kök. 08-124 46 944

Little Kitchen Remodel Costs and Condo Renovations

On the off chance that your kitchen is little or cramped and you just have a little zone to work with, you’ll have more constrained choices for a kitchen rebuild. The cost to rebuild a little kitchen for the most part midpoints amongst $5,000 and $15,000, contingent upon what you choose to introduce, repair or overhaul. There are many changes property holders can make to their little kitchen or townhouse kitchen without rolling out basic improvements. It’s vital to be set up with a financial plan and hope to do a portion of the work as DIY activities to save money on time and cash. Here are some different suggestions that are cheap however will help with your little kitchen rebuild:

Green updates: LED lighting, naturally agreeable fixtures, green apparatuses and twofold paned windows are for the most part conceivable without gutting the kitchen. On the off chance that you need to refresh the lighting while at the same time remaining eco-accommodating, you can introduce under-cupboard and counter LED lights, which may require some extra wiring. You can likewise introduce recessed lighting apparatuses in the roof to save money on hitting hanging lights or roof installations.

Boosting stockpiling: If you’re inadequate with regards to storage room in your cupboards and wash rooms, you can introduce languid susans, take off plate, twofold haul out racks and other layered racks. Along these lines, you don’t need to introduce more cupboards into a little kitchen and lose space.

Haul out ledges: If you require more space to plan nourishment or slash vegetables, you can have a ledge temporary worker introduce a counter expansion that you can flip or haul out when you require it. You’ll get more prepare space without continually chancing upon it or lessening the space in your kitchen.

Littler machines: If your little kitchen was worked with extensive apparatuses like a dishwasher, icebox, broiler, range or stove, consider downsizing to their littler and greener options. This will give you more space for capacity or simply less demanding development around your kitchen.

In case you’re truly bold and have the divider or floor space in your home or condominium to do it, you can thump out the divider and cupboard space. You can even consolidate the kitchen and lounge area space into one transitional redesigned kitchen range that streams together, rather than having a bar or tall divider isolate the two from each other. In the event that you live in a condominium, check construction laws to ensure you can thump out dividers. Counsel with a contractual worker before you thump down any dividers in your home, as they could be associated with a supporting pillar for the house.

$10,000 to $15,000 Remodel

When you’re willing to spend amongst $10,000 and $15,000 on a kitchen rebuild, you’ll do a portion of the work yourself and contract an expert for a portion of the littler activities. You should endeavor to do as a great part of the work yourself, and if conceivable, buy a portion of the materials previously bringing in the experts. While temporary workers can get a few materials at discount costs, some may charge additional for the buy and work. Spare time and cash by getting them ahead of time and after that paying for establishment. A few tasks ordinarily engaged with a $10,000 to $15,000 kitchen redesign include:

Overhauling your kitchen sink and fixture

Introducing or supplanting your ledges with modest materials (cover, vinyl, tile)

Including a tile backsplash

Re-facing or revamping your cupboards

Introducing stock cupboards

Overhauling your apparatuses

Painting your dividers and roofs

Introducing vitality productive lighting in the roof and under the bureau

$5,000to $30,000 Remodel

When you’re working with a $15,000 to $30,000 kitchen redesign spending plan, you can leave more work to the experts as opposed to doing quite a bit of it yourself. This may incorporate restoring or refacing your ledges, painting the dividers and roofs, putting in new lighting and rewiring some electrical work. You can likewise concentrate on supplanting your ground surface, if it’s especially worn, and take a gander at all the more high-review ledge material like stone (rock, Corian, Formica). You may have the capacity to put resources into custom cupboards, move a portion of the pipes, or have a kitchen island in this value extend, yet you may need to bargain on different updates all the while. Tasks that you could go up against for the $15,000 to $30,000 kitchen rebuild cost run include:

Supplanting your ledges with fantastic materials (stone, wood, metal)

Introducing custom cupboards

Building a kitchen island

Introducing top of the line kitchen machines

Including recessed lighting and rewiring as fundamental

Supplanting your floor