Betydelsen av rättsmedicinsk redovisning i länder med affärsopacitet: ett sätt att avsluta bedrägerier

Introduktion

När man hör om Enron, Conrad Black, Kimberly Rogers eller WorldCom, kommer man definitivt att tänka på stöld, bestickning och bedrägeri. Nyckelordet här är “bedrägeri”; Där många studier har gjorts om detta ämne. Vad är bedrägeri och hur är det detekterat och behandlat och hur kan det skyddas mot det? Sådana frågor och deras svar är nyckelbegreppen inom rättsmedicinsk redovisning, eftersom bedrägerier har spelat en viktig roll i förekomsten av bokföring, följaktligen rättsmedicinsk redovisning. Förståelse av bedrägerier är nödvändigt för dem som vill förstå vad rättsmedicinsk redovisning är, hur det har kommit in i systemet, hur det exakt handlar om de problem vi står inför, och i vilken utsträckning det har hjälpt i vissa frågor om bedrägeri, eller till och med i att stärka Redovisningssystemet i allmänhet (Economist Intelligence Unit, 2007).

Forskning har gjorts på bedrägerier och har fått olika definitioner, allt som stämmer överens med varandra. Andra undersökningar gjordes för att lyfta fram arbetet med interna kontroller för att minimera risken för stöld eller missbruk. Lite forskning gjordes dock på rättsmedicinsk bokföringsdiffusion och korrekt genomförande.

Bedrägeribekämpning har manipulerat, stjäl och förstör många företag och industrier. För att möta sådana skadliga trender har bedrägeribekämpning skapats; Och stora insatser har utövats för att upptäcka, utreda och förhindra att liknande handlingar uppstår. Dessa förebygganden har sänkt ljus på ett nytt koncept och övning som kallas “Forensic Accounting (FA)”, som har blivit ett gemensamt begrepp att bekämpa bedrägerier och liknande oetiska handlingar. Oavsett hur mycket bedrägeribekämpning ökar måste det alltid finnas ett system för bedrägeribekämpning för att skydda mot det. Att ge tillgång till balans och skydd är den främsta anledningen till att FA fanns.

Icke desto mindre skapar rättsliga, tillsyns- och regleringssystemen i ekonomiskt skadade länder betydande möjligheter och verktyg för tvättning och skydd av intäkterna från brott och tillåter brottslingar som använder sig av dessa system för att avsevärt öka deras chanser att undvika effektiv utredning eller bestraffning . Ett lands åtagande om bankhemligheter och avsaknaden av vissa viktiga tillsyns- och tillsynsmekanismer som syftar till att förebygga och upptäcka penningtvätt ökar möjligheten att transaktioner som involverar landets enheter och konton kommer att användas för olagliga ändamål.

Eftersom ett av de mest kraftfulla verktyg som används idag är rättsmedicinsk redovisning, är det fördelaktigt att studera den möjliga genomförandet i länder med affärsdeacitet och att undersöka de väsentliga metoder som behövs för att fastställa genomförandet av denna procedur i olika sektorer och på många nivåer. För att uppnå dessa mål är det därför nödvändigt att undersöka följande forskningsfråga: “Vilka är möjligheterna att implementera FA i ett land som kännetecknas av en ogenomskinlig finansiell sektor?” Mer specifikt har denna forskning två mål:

BOKFÖRING STOCKHOLM

  1. Att identifiera det bästa sättet att framhäva betydelsen av att använda rättsmedicinsk bokföringsverksamhet för att rensa framtidens vägar för affärsverksamhet. Genom att lära av tidigare misstag som Enron och WorldCom och genom att använda andra fall av ekonomiskt bedrägeri som liknar de internationella.

 

  1. Att identifiera sättet att diffusa och genomföra rättsmedicinsk redovisning som ett viktigt verktyg som, när det används professionellt, kan hjälpa till att bekämpa bedrägerier.

 

Dessutom är klyftan att rättsmedicinsk redovisning inte är känd i många länder. FA är inte så mycket spridet i världen, det är bara känt i USA och några utvecklade länder. Studien bidrar till att hitta det bästa sättet att implementera FA, särskilt med det nuvarande gapet, med målet att täcka det främst eftersom det är så svårt att genomföra rättsmedicinsk redovisning, särskilt att den inte är diffunderad över hela världen. Målsättningen är att komma fram till ett svar på forskningsfrågan och att visa hur rättsmedicinsk redovisning kan genomföras i de länder som präglas av en ogenomskinlig finansiell sektor. Det övergripande målet är att uppnå detta mål.

 

Litteraturrecension

 

Olika undersökningar har gjorts för att definiera bedrägeri inklusive de typer av bedrägerier som Gilberts (1997, s. 124) som definierade “bedrägeri” som “en handling som använder bedrägeri som avsiktlig snedvridning av sanningen om förvrängning eller dölja av en Materiellt faktum att få en orättvis fördel gentemot en annan för att säkra något av värde eller beröva en annan av rätten. Bedrägeri är grund för att upphäva en transaktion på grund av att parten skadats eller för skadestånd. ”

 

 

Carhartt B171 Ajuste cómodo carpintero Jean

¿Está buscando pantalones de trabajo cómodos? Existen varias empresas cuál de los cónyuges Estos pantalones. Pero es muy importante para hacer surethat a obtener el mejor producto por sí mismo. Esta es la razón por la que necesita para averiguar las empresas que hacen productos de calidad superior.

 

Es posible que haya llegado a través del nombre de Carhartt. Se trata de una empresa con sede en los Estados Unidos que fue fundada en el año 1889. Desde entonces, ha sido la fabricación de diferentes tipos de ropa ropa exterior, calzado y sombreros. La sede de la empresa se encuentra en Dearborn, Michigan.

 

pantalones Carhartt have’ve llegar a ser bastante popular en estos días. Esta empresa fabrica pantalones especialmente para las personas que trabajan. Cuando se elige la ropa que necesita para hacer surethat es cómodo. Uno de los estilos populares hechas por Carhartt Carhartt B171 hielo. Este estilo realmente pertenece a la sección de mezclilla Carhartt carpintero.

 

Hay varias características de este compromiso que ha atraído la atención de los clientes. Aparte de que lo lleva para el trabajo incluso se puede usar para cuando salga. Carhartt es bastante famoso por desgaste Los Hombres que fabrica.

 

Carhartt B171 es un estilo antiguo y esta es la razón por la que había pasado de moda. La compañía decidió suspender con este estilo, pero la alta demanda por parte de los clientes obligó a la compañía a continuar con él.

 

Este modelo es en realidad el ajuste relajado mezclilla carpintero. Este es el único carpintero mezclilla Carhartt Eso tiene que sacrificar estos días. Usted será feliz de saber que Carhartt B171 es 100% de algodón de mezclilla. Esta mezclilla está disponible en un solo color que es piedra oscura.

 

Esta mezclilla es conocido por ser personas muy cómodas doe que trabajan. Este jean tiene espacio suficiente cerca de los muslos. La cintura de esta denim es un poco por debajo de la cintura natural para los movimientos fáciles. El ajuste relajado le ayuda a hacer su trabajo sin sentirse incómodo.

 

Esto es en realidad jean 15 onzas y es de largo usando. Carhartt B171 tiene buenas críticas de los clientes. Ha recibido 5 fuera de 5 estrellas. El precio de este producto es de $ 40 que significa que no es muy caro.

 

Muchas personas han utilizado este alreadyloggedin vaqueros y Ellos no han quejarse en contra de ella. Algunos de ellos incluso ganaron más de un par. Sin embargo, la desventaja de esto mezclilla es que es de 15 onzas y es el regalo de un solo estilo de hoy.

 

Por otro lado, tiene un montón de otras características que lo hacen deseable. El jean tiene lazos dobles de martillo. También cuenta con bolsillos para los teléfonos celulares, así como los bolsillos de regla. Si usted está buscando un jean Cuál es dura y difícil de trabajar entonces seguramente puede ir para éste.

 

Que no sea el factor de la comodidad, el diseño de la mezclilla Carhartt es una traducción bastante atractivo. La otra gran cosa acerca de este producto es la calidad. B171 siempre ha sido la comidilla de la ciudad de sus principales características.

bra snickare i Stockholm

 

A Brief Guide to Buy Binoculars for Birding

Among its most famous uses is in bird watching while a binocular might be useful to get several reasons. So that each detail of the fowl may be noted, this task needs binoculars. With this function it is crucial that a binocular that’s high power is used by one and its own optical performance is optimum. Birders need a specific amount of detail which other actions including binoculars don’t need.

Whether you’re buying any brand, it is vital that you just keep specific facts in your mind. Binoculars fluctuate considerably in layout, size and magnification. If you’re getting excited about get a binocular you need to understand the type of magnifications and layouts can be found for these. Furthermore, the products are useful for numerous kinds of tasks, including, hiking, hunting, etc. It’s also vital that you consider the location at which you’d make use of the time of the day as well as the binocular when it will be utilized.

best compact binoculars under £200

You may also browse through the many birding binoculars’ review. This can help you to get an improved idea concerning the goods as well as their specifications. The binoculars are offered in two kind of fashions: Roof prism and Porro prism. Depending these layouts the options that come with the binoculars will change farther on. This may bring about pictures that are blurry as it magnifies the tremors also it could be hard to utilize these.

Lens Size as well as Prism of Binoculars

The leading lens is referred to by this. Its size is significant as it affects the light which is permitted inside the binocular. Then there’s the prism. The caliber of glass utilized in the prism issues. In the event that you obtain a brand that was good, it is possible to be guaranteed of the quality.

As well as such attributes, check for weight, the coatings and last but not the very least, cost. It is necessary to determine upon a budget while investing in a product. Additionally, you will get a notion for their costs, in the event that you see the binoculars reviews. This way it will be possible that you finalize your financial plan

Issac Reynolds is enthusiastic about hunting and traveling. Through such posts he needs to discuss his perspectives on Swarovski Binoculars Reviews and Swarovski Binoculars to let other users understand more on these products.